Privacy verklaring (AVG)

Pure Living hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In de praktijk worden alleen gegevens verzameld van de klant en opdrachtgever die noodzakelijk zijn voor het werk en de administratie daarvan. Het gaat daarbij om de volgende gegevens: naam, contactgegevens

Deze gegevens zijn nodig om u te kunnen bereiken voor het maken of verzetten van afspraken en voor het versturen van de factuur. Het gaat om:

  • Naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer(s) en eventueel e-mail adres(sen)

Medisch dossier

Er wordt een intakeverslag en aantekeningen van de sessies gemaakt bij begeleiding van particulieren. Deze zijn nodig voor de behandeling en worden alleen op papier gemaakt. Ook bij zakelijke opdrachtgevers worden noodzakelijke gegevens genoteerd. Alle gegevens en dossiers worden veilig bewaard. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden.

Geheimhouding

De Orthomoleculair Natuurgeneeskundig Therapeut heeft een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over uw inhoudelijke situatie wordt gecommuniceerd. Gegevens worden niet aan anderen verstrekt. Indien een bedrijfsarts of huisarts of iemand anders die betrokken is bij de behandeling informatie wil, kan dit worden verstrekt met expliciete, schriftelijke toestemming van de cliënt en na goedkeuring van hetgeen verstrekt wordt.

Communicatie via beveiligde kanalen

Waar mogelijk wordt er gecommuniceerd via beveiligde kanalen of wordt er gebruik gemaakt van aanvullende beveiligingsmaatregelen zoals wachtwoorden.

Beveiliging

De gegevensdragers (zoals laptop), waarop de gegevens zijn opgeslagen, zijn goed beveiligd. Bij een datalek wordt er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens.

Inzage

Cliënten kunnen op verzoek inzage krijgen in hun dossier. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen.

Toestemming

Alle cliënten en opdrachtgevers geven door opdracht toestemming voor het vastleggen van gegevens zoals in dit document beschreven.

Administratie en verwerking

Voor de verwerking van facturen maak ik gebruik van Acumulus. In het kader van administratie en controle heeft hiertoe Administratiekantoor Van Stein toegang.

Op een factuur vermeld ik de volgende gegevens:

  • NAW gegevens
  • Geleverde dienst
  • Bedrag

Betaling door derden

Indien iemand anders dan de cliënt zelf de factuur moet ontvangen (bijvoorbeeld de werkgever) dan wordt de factuur aan die derde gestuurd inclusief de naam van de cliënt. Voor het overige wordt geen informatie verstrekt.

Deze website gebruikt cookies om je ervaring te verbeteren.

Privacy policy